A kereskedelmi jog elhatárolásának kérdése: Kereskedelmi törvényünk revisiója szempotjábol

Couverture
Franklin-társulat könyvnyomdája, 1900 - 141 pages
 

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 299 - Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit aprčs les avoir travaillées et mises en œuvre , ou męme pour en louer simplement l'usage ; Toute entreprise...
Page 225 - Mig e bejegyzés meg nem történt, a kereskedő azon jogokban, melyeket a jelen törvény a kereskedők részére megállapít, nem részesülhet ; ellenben elvállalt kereskedelmi kötelezettségeiért harmadik személyek irányában, a jelen törvény értelmében, felelős.
Page 314 - ... körét meghaladja ; 2. a bank és pénzváltói ügyletek ; 3. a bizományi, szállítmányozási és fuvarozási ügyletek, nemkülönben a személyfuvarozásra rendelt intézetek ügyletei ; 6. azon termelők ügyletei, kik saját terményeiket át...
Page 317 - Az érintett ügyletek az esetben is kereskedelmi ügyleteknek tekintetnek, ha azok nem iparszerüleg ugyan, de kereskedó által a kereskedelmi üzlet köreben köttetnek.
Page 258 - Czógaláirásnak vagy annak hitelesítésének (K. 1. 16. §.) az állami vállalatoknál helye nincsen. A czég azon nyilatkozattal jelentendő be, hogy a vállalat üzletvezetése, valamint a czégjegyzés tisztviselők, mint kereskedelmi meghatalmazottak által fog eszközöltetni. 7. §. Az állam kereskedelmi vállalatai az egyéni czégek jegyzékébe vezetendők be. A 6. §. 2. bekezdése értelmében tett nyilatkozat a «Jegyzetek
Page 281 - ... (Handwerker, sowie Personen, deren Gewerbebetrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht).
Page 221 - XVI. t.-cz. 1. §-a szerint: cTörvény előtt rendes kereskedőnek csak az tartatik, a ki kereskedési czímét (Handlungsfirma) az alább következő szabályok szerint bejegyezteti és kereskedéséről rendes könyveket vezet».

Informations bibliographiques